Borrning

Borr

Energibrunnar
Energiborrning har blivit ett av våra största verksamhetsområden. Idag arbetar vi främst med större bergvärmeanläggningar för fastighetsbolag och kummunala verksamheter, samt privatpersoner. Vi utför oftast borrningsarbetet som underentreprenör till huvudansvarig VVS-entreprenör.

Läs mer >>>

Vattenbrunnar
Vattenbrunnsborrning är återigen en växande marknad. Många privatpersoner vill få en bättre vattentillgång vid fritidshus och åretrunsbostäder som inte är anslutna till kommunalt VA. Vi utför hela arbetet med borrning och pumpinstallation. Borrningen kan normalt utföras under loppet av en till två arbetsdagar.

Läs mer >>>

Hur går borrningen till?
Först driver man ner foderrör genom de lösa jordlagren så att hålet inte fylls igen. När man träffar berget driver man ner minst 2 meter i berget.

Läs mer >>>