Vattenbrunnar

Vattenbrunnar

Vattenbrunnar
Vattenbrunnsborrning är återigen en växande marknad. Många privatpersoner vill få en bättre vattentillgång vid fritidshus och åretruntbostäder som inte är anslutna till kommunalt VA. Vi utför hela arbetet med borrning och pumpinstallation. Borrningen kan normalt utföras under loppet av en till två arbetsdagar.

Att tänka på när man borrar ett vattenbrunn

Det finns kommuner idag som vill ha in en anmälan för vattenbrunnar och de blanketterna hittas på kommunernas hemsida, eller går att beställas via telefon. 
Ta reda på vad som gäller i din kommun!

Man börjar med att ta ut en lämplig placering att borra vattenbrunnen på. Det är viktigt att Ni som fastighetsägare tar reda på om det ligger några ledningar eller avlopp i marken där man tänkt borra. Man försöker alltid placera vattenbrunnen så långt ifrån avloppsrör och infiltrationsbädd som möjligt. Man tar också hänsyn till närliggande grannars placering av infiltrationsbäddar. Detta gör man för att undvika bakterier om det skulle uppstå läckage på avloppsledningar. Man ska också ta hänsyn till vattenbrunnar som redan finns hos närliggande grannar. Regler för avståndet mellan två vattenbrunnar kan variera. Det är kommunen som sätter vilket avstånd som gäller. Ta reda på vad som gäller i din kommun.

Vattenledningen från brunnen in till tryckkärl bör ligga på frostfritt djup för att undvika frysning i ledningen vid vintertid. Frostfritt djup är ca 1,2 meter. Går inte detta på grund av att det är för nära till berg så kan man lösa problemet med en värmekabel som läggs i vattenledningen. Värmekabeln är självreglerande och sätts direkt på ett 220 volts uttag.

Läs hur borrningen går till >>>