Sprängning

SprängningVi utför all typ av sprängarbeten tex för villagrunder och VA-schakter. Vi kan även lämna offerter på större sprängområden.

Vi har även ett antal handhållna borrmaskiner som används vid små och svåråtkomliga arbeten. 

Vid vibrationsfri spräckning av sten intill eller inne i känsliga byggnader så använder vi stenspräckningsutrustning från PowerTools. Till denna metod används uteslutande handhållna borrmaskiner och 34 mm håldiameter. 

Vid sprängarbeten erfordras besiktning av intilliggande fastigheter inom 50 m för byggnader grundlagda på berg och inom 100 m för byggnader grundlagda lera. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som är specialiserad inom området. Vibrationsmätare kan vid behov placeras ut på intilliggande besiktigade fastigheter. De registrerar vibrationerna i mm/sek som uppstår vid varje sprängning. 

Vid sprängning används en grävmaskin för att lägga på sprängmattor, vi samarbetar med ett flertal aktörer inom denna bransch.

Svensk Maskinborrning är Auktoriserad Bergsprängare genom BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas Förening).