Hur går det till?

Borrning

Hur går borrningen till?
Först driver man ner foderrör genom de lösa jordlagren så att hålet inte fylls igen. När man träffar berget driver man ner minst 2 meter i berget. Påbörjas borrningen på synligt berg så är det minst 6 meter foderrör som ska borras ner. Sedan görs en gjutning med cement mellan berg och foderrör. Foderrören finns i två dimensioner; 140 mm och 168 mm. Det finns två dimensioner vi använder på borrhålet i berget: 115 mm och 140 mm. Efter avslutad rördrivning skiftar man till bergborrkrona och man borrar till önskat djup.

Om man väljer att borra ett 115 mm hål i berget så används ett foderrör med diametern 140 mm. Rymmer ca 10 liter / meter.

Om man väljer att borra ett 140 mm hål i berget så används ett foderrör med diametern 168 mm. Rymmer ca 15 liter / meter. (Vid större vattenförbrukning, lantbruk, gårdar m.m.)

Material och vatten som kommer upp vid borrningen leds med hjälp av slangar och lufttryck till en container eller annan möjlig plats. Luften som används vid borrningen kommer från en kompressor som är monterad på ett lastbilssläp. Vi jobbar med ett lufttryck på upp till 28 bar. När borrningen är avslutad skrivs ett borrprotkoll med de olika uppgifterna om borrhålet så som vattenmängd , djup till berg, antal foderrör med mera.