Energibrunnar

Energibrunnar

Energibrunnar
Energiborrning har blivit ett av våra största verksamhetsområden. Idag arbetar vi främst med större bergvärmeanläggningar för fastighetsbolag och kummunala verksamheter, samt privatpersoner. Vi utför oftast borrningsarbetet som underentreprenör till huvudansvarig VVS-entreprenör.

Att tänka på när man borrar ett energihål

De flesta kommuner vill idag ha in en anmälan för bergvärme och de blanketterna hittas på kommunernas hemsida eller går att beställa via telefon.

Man börjar med att ta ut en lämplig placering att sätta borrhålet på. Det är viktigt att Ni som fastighetsägare kontrollerar om det ligger några ledningar eller avlopp i marken där man tänker borra. Vanligast är att hålet placeras 4 meter från husvägg där man tänkt gå in med kollektorslangarna till värmepumpen. Man skall enligt anmälan till kommunen placera borrhålet minst 10 meter från sin tomtgräns. Samma regler gäller för din granne så att ni båda har möjlighet att använda er av bergvärme.
Med denna regel blir det alltid 20 meter mellan alla borrhål i tätbebyggda områden. Om det inte går att hålla dessa 10 meters avstånd går det med grannens medgivande att borra närmare. Avstånd mellan vattenbrunnar varierar från kommun till kommun. Den informationen bör stå med i kommunanmälan för bergvärme. Vi kan givetvis komma och hjälpa er med att hitta den lämpligaste placeringen av borrhålet och fylla i anmälningsblanketten.

Läs hur borrningen går till >>>